Logo

Location Өмнөд Африкт уул уурхайг хөгжүүлэхэд саад болж буй хүчин зүйлс